Cuprins

1.Pronumele personal – Das Personalpronomen. 2

1.1.Declinarea pronumelui la nomiativ. 2

1.2. Declinarea pronumelui la acuzativ. 3

1.3.Declinarea pronumelui la dativ. 3

1.4.Declinarea pronumelui la genitiv. 4

2.Cand si cum folosesti pronumele personale “du”,“ihr” ,“Sie”?. 5

3.Pronumele interogativ. 5

  1. Concluzie. 7

 

1.Pronumele personal – Das Personalpronomen

Pronumele personale ȋnlocuiesc ȋn propoziţie substantivele. Datorită acestor pronume, propoziţia devine mai scurtă şi sunt evitate repetariile de substantive.

Deasemenea pronumele trebuie să corespundă cu genul substantivului substituit.

În lecţia de astăzi o să parcurgem declinarea pronumelui personal la cazurile nominativ, acuzativ, genitiv si dativ , atât la persoanele I-a, II-a, III-a singular si plural.

 

1.1.Declinarea pronumelui la nomiativ

 

Întrebarile cazului nominative sunt : cine? ; ce?

Persoana Cazul: Nominativ Traducerea
I Ich Eu
Singular II Du Tu
III m/f/n Er/Sie/Es El/Ea/-
I Wir Noi
Plural II Ihr Voi
III Sie Ei/Ele

 

De reţinut : În limba română nu exista pronume personal la persoana a III-a singular la genul neutru. În general ȋn limba germană pronumele “es” se foloseste pentru a inlocui substantive neutre.

Pronumele “sie” exista la singular şi la plural , semnificaţia acesteia este precizată de verbul conjugat şi de context.

 

  • Exemple:

Ich gehe in der Schule. – Eu merg la scoală.

Du bleibst hier. – Tu rămâi aici.

Er muss sich die Hausaufgaben machen. – El trebuie sa ȋşi facă temele.

Wir arbeiten bis 17 Uhr. – Noi lucrăm până la ora 17.00.

Ihr könnt die Regeln sehr gut verstehen. – Voi puteti ȋnţelege regulile foarte bine.

Sie bringen neue Ideen. – Ei/Ele aduc idei noi.

 

1.2. Declinarea pronumelui la acuzativ

Întrebăriile specifice cazului acuzativ sunt: pe cine? ; ce? ; de la cine? ; cu cine?

Persoana Cazul: Acuzativ Traducerea
Singular I Mich Pe mine , mă
II Dich Pe tine , te
III m/f/n Ihn/Sie/Es Pe el/ea/- . il/ o/-
I Uns Pe noi , ne
Plural II Euch Pe voi , vă
III Sie Pe ei , ȋi

 

  • Exemple:

Peter hat mich angerufen. – Peter m-a sunat. Pe cine? Pe mine.

Ich habe dich gestern in den Park gesehen. – (Eu) te-am vazut (pe tine) ieri ȋn parc.

Maria hat ihn die Hausaufgaben gegeben. – Maria i-a dat ( lui) temele.

Uns ist es egal ob wir jetzt oder in 10 Minuten gehen. – Nouă ne este indiferent dacă plecăm acuma sau ȋn 10 minute.

Der Vater hat euch gefragt ob es euch gut geht. – Tatăl v-a ȋntrebat ( pe voi) dacă vă merge bine.

Sie gehen einkaufen. -Ei merg la cumpărături.

 

1.3.Declinarea pronumelui la dativ

Întrebarea specifică cazului dativ este : cui?

 

Persoana Cazul: Dativ Traducerea
I Mir Mie
Singular II Dir Ţie
III m/f/n Ihm/Ihr/Ihm Lui/Ei/-
I Uns Noua
Plural II Euch Voua
III Ihnen Lor

 

  • Exemple:

Dieses Buch gehört mir. – Această carte imi aparţine mie. Cui ȋi apartine cartea ? – mie .

Tomas schreibt dir ein Brief. – Tomas ȋţi scrie (ţie) o scrisoare.

Ihm ist schlecht. – Lui ȋi este rău.

Wir haben uns seit drei Jahren nicht mehr gesehen. –  Noi nu ne-am mai vazut de trei ani.

Hat euch das Musik gefallen? – V-a plăcut muzica?

Es ist ihnen kalt. – Lor le este frig.

 

1.4.Declinarea pronumelui la genitiv

Întrebăriile specific cazului genitive sunt : al/a/ai/ale cui?

 

Persoana Cazul: Acuzativ Traducerea
I Meiner (meine) Al meu
Singular II Deiner (dein) Al tău
III m/f/n Seinen (sein)/ Ihrer (ihr) /Seiner (sein) Al lui/ ei/ –
I Unser Al nostru
Plural II Euer Al vostru
III Ihrer(ihr) Al lor

 

  • Exemple:

Der Kugelschreiber meiner Freund ist nicht bei mir. – Stiloul prietenului meu nu este la mine.

Das Auto deiner Freund hat sehr viele Optionen. – Maşina prietenului tău are foarte multe opţiuni.

Die Schwester seiner Freundin arbeitet acht Stunden am Tag. – Sora prietenei lui lucrează opt ore pe zi.

Unser Haus ist auf die Straβe x zu finden. – Casa noastra o putem găsi pe strada x.

Wo ist euer Vater? – Unde este tatăl vostru?

Ihrer Tür ist offen geblieben. – Uşa lor a rămas deschisă.

 

 

2.Când și cum folosești pronumele personale “du”,“ihr” ,“Sie”?

Pronumele personal “du” este forma de singular, informală de a spune “tu” in germana. Aceasta trebuie folosită atunci cand vorbim doar cu o singura persoana care ne este suficient de apropiată precum prieteni, membri ai familiei sau copii, ȋncât sa nu folosim forma de politeţe

Pronumele personal “ihr” este forma la plural şi informală de a spune “voi” in germana.

Aceasta trebuie să o folosim doar atunci cand vorbim cu doua sau mai multe persoane suficient de apropiate ȋncat să putem vorbi informal.

Exista ȋnsa şi excepţia unde ȋntâlnim pronumele “Sie” scris cu literă mare şi reprezinta o forma a pronumelui de politeţe : Dumneavoastra.

Intodeauna trebuie sa folosim acest pronume atunci cand vorbim cu cineva necunoscut care are o funcţie intr-o instituţie sau poate este mai ȋn vȃrstă ca şi dvs, precum un funcţionar la banca, un poliţist sau un vecin mai in varsta.

Nu uitaţi, pronumele “Sie” ca sa aiba valoare de adresare politicoasa trebuie scris cu majusculă, daca este scris cu litera mica devine “ea / ei”.

 

3.Pronumele interogativ

În acest ultim capitol am adăugat si cȃteva din pronumele interogative pe care le ȋntȃlnim la fel de des in propoziţii , precum pronumele personale.

când? – wann? (van?)

pănă când? – bis wann? (bis van?)

de când? – seit wann? (zait van?)

ce? – was? (vas?)

de ce? – warum? (varum?)

de ce? – wieso? (vizo?)

de ce? – weswegen? (vezvighen?)

de ce? – weshalb? (vezhalb?)

cine? – wer? (viă?)

pe cine? – wen? (vin?)

cui? – wem? (viem?)

care? – welche? (velhe?)

la ce?pentru ce? – wozu? (voţu?)

cât de mult timp? – wie lange? (vi langhe?)

cât de des? – wie oft? (vi oft?)

cum? – wie? (vi?)

cât? – wieviel? (vifil?)

unde? – wo? (vo?)

la care?pe lângă care? – wobei? (vobai?)

prin ce?pe unde? – wodurch? (vodoih?)

pentru ce?pentru care? – wofür? (vofiur?)

împotriva cui? – wogegen? (voghigăn?)

dincotro? – woher? (vohea?)

încotro? – wohin? (voin?)

cu ce? – womit? (vo-mit?)

spre unde? – wonach? (vo-nah?)

la ce? – woran? (vo-ran?)

pe ce? – worauf? (vo-rauf?)

de unde?din ce? – woraus? (vo-raus?)

în ce/care?unde? – worin? (vo-rin?)

peste ce?despre ce? – worüber? (vo-riubăr?)

despre ce? – worum? (vo-rum?)

sub ce?sub care? – worunter? (vo-runtăr?)

despre ce/care? – wovon? (vo-fon?)

în faţa cui? – wovor? (vo-for?)

 

4. Concluzie

Acesta este sfârșitul acestei lecții despre pronumele din limbia germană. Noi sperăm că acest scurt articol si structura sa au demonstrat că pronumele e ușor de înțeles.

Pentru mai multe informații, puteți găsi aici zece reguli importante ale gramaticii limbii germane.

De asemenea, dacă sunteți din Cluj-Napoca și considerați că ați vrea să vă înscrieți la un curs de germană pentru începători (lucru pe care îl recomandăm cu căldură), ne bucurăm să anunțăm că Centrul Gutenberg vă poate veni în ajutor. Pentru alte sfaturi și ponturi despre cum să înveți germană mai eficient și mai repede, nu ezitați să intrați pe blog-ul nostru.