Numerele în germană

Numerele în germană pot părea un capitol dificil la început de drum. Și pe bună dreptate, sunt o parte importantă a comunicării. Sunt folosite în limba germană pentru a purta conversaţii de bază.

De cele mai multe ori, în desfășurarea conversațiilor, primim sau dorim să adresăm întrebări despre timp, vȃrstă, bani, preţuri sau distanţe. De aceea este esenţial ca o parte atât de importantă în procesul de învățare al unei limbi străine să nu fie trecut cu vederea.

Pentru ȋnceput să ȋnvăţăm numerele de la 1 la 20 deoarece, aceste numere nu se formează conform nici unui model de memorare. Urmȃnd ca după stăpȃnirea acestora sa continuaţi ȋncercȃnd si cele de la 21 la 100 după regulile şi sfaturile oferite de această lectie gratuită.

Numerele în germană de la 1 la 20

Numerele în germană de la 1 la 20

 • zero – null (nul)
 • unu – eins (ainţ)
 • doi – zwei (ţvai)
 • trei – drei (drai)
 • patru – vier (fiăr)
 • cinci – fünf (fiunf)
 • sase – sechs (zecs)
 • sapte – sieben (zibăn)
 • opt – acht (aht)
 • noua – neun (noin)
 • zece – zehn (ţen)
 • unsprezece – elf (elf)
 • doisprezece – zwölf (ţviolf)
 • treisprezece – dreizehn (drai-ţen)
 • paisprezece – vierzehn (fir-ţen)
 • cincisprezece – fünfzehn (fiunf-ţen)
 • saisprezece – sechzehn (zecs-ţen)
 • saptesprezece – siebzehn (zib-ţen)
 • optsprezece – achtzehn (aht-ţen)
 • nouasprezece – neunzehn (noin-ţen)
 • douazeci – zwanzig (ţvan-ţig)

După cum se poate observa mai sus, numerele în germană de la 13 la 19 se sfârșesc în -zehn, pentru a putea fi mai uşor de memorat.

Exemple, pentru o înțelegere mai ușoară:

 • La ce oră vine trenul? – Um wie viel Uhr kommt der Zug?
 • La ora 8. – Um acht Uhr.
 • Cȃţi ani ai? – Wie alt bist du?
 • Eu am 20 de ani. – Ich bin zwanzig Jahre alt.
 • Cât costă cămașa? – Wie viel kostet das Hemd?
 • 17 euro una, aveți 15% reducere, dacă achiziționați 2. – Siebzehn Euro ein Stück, Sie haben fünfzehn Prozent Rabatt, wenn Sie zwei kaufen.

21 la 100

Numerele în germană de la 21 la 100

Numerele de ordinul zecilor se formează din cifra de la 1 la 9 care descrie suma pe care dorim să o exprimăm și sufixul „-zig”. Excepție de la această regulă este numărul 30 (dreißig), care se termină în sufixul „-ßig”.

 • douăzeci – zwanzig (țvan-zig)
 • treizeci – dreißig (drai-sig)
 • patruzeci – vierzig (fir-ţig)
 • cincizeci – fünfzig (fiunf-ţig)
 • șaizeci – sechszig (zecs-ţig)
 • șaptezeci – siebzig (zib-ţig)
 • optzeci – achtzig (aht-ţig)
 • nouăzeci – neunzig (noin-ţig)

Numerele în germană de la 21 la 100 se formează conform următorului model: unități + und (şi) + zeci. De exemplu: zweiundzwanzig (douăzeci şi doi) sau siebenundsechszig (şaizeci și şapte).  Întȃlnim următoarea dificultate: aşa cum în limba romȃnă citim numerele mai mari de 20 succesiv (de la stȃnga la dreapta), în limba germană, regula pentru numerele mai mari de 20 este faptul că le citim succesiv de la dreapta la stȃnga (invers față de cum procedăm în limba română).

Întȃlnim dificultatea și la scrierea numerelor, deoarece notăm prima dată unitățile, și abia apoi zecile.

De exemplu: einundzwanzig (21), tradus așa cum este, ar veni unu și douăzeci.

Regula se aplică la toate numerele în germană de ordinul zecilor, chiar și atunci când fac parte integrantă din numere de ordine mai mari.

 • douăzeci și unu – einundzwanzig (ain-und-ţvan-ţig)
 • douăzeci și doi – zweiundzwanzig (ţvai-und-ţvan-ţig)
 • douăzeci și trei – dreiundzwanzig (drai-und-ţvan-ţig)
 • treizeci – dreißig (drai-sig)
 • treizeci și unu- einunddreiβig (ain-und-drai-sig)
 • treizeci și doi- zweiunddreiβig (ţvai-und-drai-sig)
 • treizeci și trei- dreiunddreiβig (drai-und-drai-sig)
 • patruzeci – vierzig (fir-ţig)
 • patruzeci și cinci – fünfundvierzig (fiunf-und-fir-țig)
 • cincizeci – fünfzig (fiunf-ţig)
 • cincizeci și șase – sechsundfünfzig (zechs-und-fiunf-țig)
 • șaizeci – sechszig (zecs-ţig)
 • șaizeci și opt – achtundsechszig (aht-und-zecs-țig)
 • șaptezeci – siebzig (zib-ţig)
 • șaptezeci și șapte – siebenundsiebzig (zibăn-und-zib-țig)
 • optzeci – achtzig (aht-ţig)
 • optzeci și patru – vierundachtzig (fir-und-aht-țig)
 • nouăzeci – neunzig (noin-ţig)
 • nouăzeci și nouă – neunundneunzig (noin-und-noin-țig)
 • o sută – hundert (hun-dărt)

 

Numerele de la 100 la 1000

Toate numerele în germană de ordinul sutelor de la 100 la 900 în limba germană se sfârșesc în „-hundert”. 

Dacă doriți să formați sute în germană, tot ce trebuie să faceți este să lipiți numărul unităților de cuvântul „hundert” (sută).

Să spunem, de exemplu, că vrem să formăm numărul 300, vom lua numărul drei (trei) pe care îl vom alătura cuvântului „-hundert”, rezultatul final fiind „dreihundert”.

 • o sută – (ein)hundert (hun-dărt)
 • două sute – zweihundert (ţvai hun-dărt)
 • trei sute – dreihundert (drai hun-dărt)
 • patru sute- vierhundert (fir hun-dărt)
 • cinci sute – fünfhundert ( fiunf hun-dărt)
 • şase sute – sechshundert (zecs hun-dărt)
 • şapte sute- siebenhundert (zibăn hun-dărt)
 • opt sute- achthundert (aht hun- dărt)
 • nouă sute- neunhundert (noin hun- dărt)

Numerele de ordinul miilor

Numerele de ordinul miilor

Numerele de ordinul miilor se formează

 • o mie – (ein)tausend (tau-zănd)
 • două mii – zweitausend (ţvai tau-zănd)

Formarea numeralelor ordinale de la 1 la 19

Formarea numeralelor ordinale de la 1 la 19:

Numeralele ordinale sunt cele care arată ordinea (al doilea, al șaptelea etc). Înainte de a utiliza un număr ordinal, trebuie să-i cunoști rădăcina. Nu este dificil. Numeralele ordinale sunt create prin adăugarea sufixului -te la numere de până la 20 și -ste peste 20.

Pentru a utiliza corect numerele ordinale, trebuie să luați în considerare faptul că acestea sunt declinate conform regulilor adjectivului. Adică trebuie să alegeți forma care corespunde genului și cazului substantivului.

 • eins – der (die, das) erste
 • zwei – der (die, das) zweite
 • drei – der (die, das) dritte
 • vier – der (die, das) vierte
 • fünf – der (die, das) fünfte
 • sechs – der (die, das) sechste
 • sieben – der (die, das) siebte
 • acht – der (die, das) achte
 • neun – der (die, das) neunte
 • zehn – der (die, das) zehnte
 • elf – der (die, das) elfte
 • zwölf – der (die, das) zwölfte
 • dreizehn – der (die, das) dreizehnte
 • vierzehn – der (die, das) vierzehnte
 • fünfzehn – der (die, das) fünfzehnte
 • sechzehn – der (die, das) sechzehnte
 • siebzehn – der (die, das) siebzehnte
 • achtzehn – der (die, das) achtzehnte
 • neunzehn – der (die, das) neunzehnte

Numeralele ordinale de la 20

Numeralele ordinale de la 20

Cum menționam anterior, pentru numeralele ordinale de la 20 în sus se adaugă la sfârșit terminația „-ste”, care depinde de caz:

 • zwanzig – der (die, das) zwanzigste
 • einundzwanzig – der (die, das) einundzwanzigste
 • zweiundzwanzig – der (die, das zweiundzwanzigste
 • dreiundzwanzig – der (die, das) dreiundzwanzigste
 • vierundzwanzig – der (die, das) vierundzwanzigste
 • fünfundzwanzig – der (die, das) fünfundzwanzigste
 • sechsundzwanzig – der (die, das) sechsundzwanzigste
 • siebenundzwanzig – der (die, das) siebenundzwanzigste
 • achtundzwanzig – der (die, das) achtundzwanzigste
 • neunundzwanzig – der (die, das) neunundzwanzigste
 • einunddreißig – der (die, das) einunddreißigste

În scris, dacă nu dorim să înșirăm numerele sub formă de text, atunci trebuie să punem un punct după număr pentru a evidenția că vorbim de un numeral ordinal.

 • al doilea caz – der zweite Fall / der 2. Fall
 • a cincea roată – das fünfte Rad / das 5. Rad

Alte exemple ajutative:

 • Heute ist der 1. (erste) Januar.
 • Heute ist der 5. (fünfte) Januar.
 • Heute ist der 11. (elfte) Januar.
 • Heute ist der 21. (einundzwanzigste) Januar.
 • Ich fahre am  1. (ersten) Januar nach Deutschland.
 • Ich fahre am 5. (fünften) Januar nach Deutschland.
 • Ich fahre am 11. (elften) Januar nach Deutschland.
 • Ich fahre am 21. (einundzwanzigsten) Januar nach Deutschland.

 

Concluzie

La prima vedere poate părea foarte dificil să ne amintim numerele în germană. Dar, de fapt, nu trebuie să le înveți pe toate. Cunoscând numerele principale, adică de la 0 la 20, multiplii de la 10 la 100, numele fiecărei valori ulterioare și respectând unele reguli, va fi foarte ușor să ghicești cum să scrii și să pronunți corect orice număr în germană.

De asemenea, dacă vreți să învățați limba germană, vă recomandăm cursurile fizice sau online ale Centrului de Limba Germană Gutenberg.