Limba germană se studiază în toată țara, în cadrul a  numeroase centre de predare a limbii germane, pentru copii sau adulți, online sau offline. Ne propunem să promovăm aceste inițiative ce încurajează și sprijină activ învățarea limbii germane, în medii și prin metode nonformale.